Forretsbetingelser

Alt det med småt... 🙂

Generelt

 1. Nicolai Sørensen & Co. handler oftest med virksomheder, hvorfor alle oplyste priser af Nicolai Sørensen & Co. er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Dette gør sig også gældende for priser på hjemmesiden nicolaisoerensen.dk eller tilbud sendt direkte til kunden.
 2. Nicolai Sørensen & Co. kører gerne ud eller istandsætter et indledende videomøde for at finde ud af, om der er et godt match mellem kunden og Nicolai Sørensen & Co..
 3. Kunden forsikrer, at alle elementer af tekster, billeder eller andet grafisk materiale som kunden giver til Nicolai Sørensen & Co., enten ejes af kunden selv, eller at kunden har fået tilladelse til at bruge disse. Når kunden giver Nicolai Sørensen & Co. billeder, tekster eller andet grafisk materiale, så accepterer kunden at beskytte Nicolai Sørensen & Co. mod ethvert krav fra en tredjepart, hvis ejendom, vi benytter.
 4. Det er kundens endelige ansvar at sørge for, at eventuelle tekster herunder navne, kontaktoplysninger mv. og billeder er korrekte, inden kunden siger ’OK’ før lanceringen af en ny hjemmeside.
 5. Nicolai Sørensen & Co. må gerne henvise til, og gøre brug af de materialer, som vi i fællesskab producerer i egen markedsføring, medmindre andet er aftalt.

Hjemmeside-projekter faktureres i to rater:
Første halvdel af beløbet faktureres forud for projektet, hvorefter Nicolai Sørensen & Co. går i gang med sin del af arbejdet. Anden halvdel af beløbet faktureres, når hjemmesiden er klar til overlevering eller LIVE. I tilfælde af, at et projekt trækkes i langdrag fra kundens side af, tillader Nicolai Sørensen & Co. at fakturere slutfaktura. Slutfaktura sendes senest 3 måneder efter designpræsentation eller senest 1 måned efter en designpræsentation, hvis kunden ikke er vender tilbage på mail eller telefon.

Tilbud:
Fremsendt tilbud er gældende i to måneder fra tilbudets dato, derefter er tilbudet ugyldigt, jo mindre der er aftalt en påbegyndelsesdato på projektet, eller kunden har godkendt det og betalt 1 rate af betalingen (hjemmesider og webshop).

Manglende betaling:
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 3 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 3. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

Fortrydelsesret:
Nicolai Sørensen & Co. produkter som er specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Nicolai Sørensen & Co. påbegynder arbejdet så snart bestilling er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved Nicolai Sørensen & Co. påbegyndelse af kundens bestilling.

Kundens aftaler med tredjemand:
Det er til enhver tid kundens eget ansvar at opsige evt. aftaler med øvrige parter, uanset sådanne aftalers vilkår og bindingsperiode.

Nicolai Sørensen & Co. kan ikke holdes til ansvar for kundens mulighed for at opsige sådanne aftaler, ligesom en aftale mellem Nicolai Sørensen & Co. og kunden ikke kan være betinget af kundens opsigelse af anden aftale.

WordPress hjælp (Klippekort)

 1. Et klip svarer til 15 minutters arbejde.
 2. Alt arbejde afregnes per påbegyndt kvarter, og efter hver opgave vil der blive opgivet hvor mange klip der er brugt og hvad der skulle være tilbage.
 3. Købte klip eller klippekort man ikke har brugt, kan ikke returneres.
 4. Klip skal betales forud før arbejdet påbegyndes, da timeprisen er billigere end normalt. (betales der ikke til tiden og arbejedet er udført, vil der blive sendt rykker som normalt)

Ophavsret

Hjemmesider:
Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden 100%.

Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret , har Nicolai Sørensen & Co. rettighed til, og må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

Grafisk design:
Ophavsretten/brugsret til designet overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura

Undlader kunden at betale og benytter designet, så er det brud på ophavsretten og Nicolai Sørensen & Co. vil anmelde kunden.

Ansvar

 1. Nicolai Sørensen & Co. står ikke til ansvar for kundens manglende IT-kundskaber og/eller problematikker, der er opstået på grund af disse manglende kundskaber. Nicolai Sørensen & Co. vil dog som udgangspunkt oplære kunden i brug af sin hjemmeside ved overlevering af netop hjemmesiden.
 2. Nicolai Sørensen & Co. kan ikke gøres ansvarlig for nogle former for tab eller skader. Dette indebærer f.eks. tab af data og tab af fortjeneste. Nicolai Sørensen & Co. anbefaler som udgangspunkt en WordPress serviceaftale, hvor kunden har mulighed for at tilkøbe daglige backups af alt data, hvor der herefter vil kunne stilles garanti for sikring af kundens data.
 3. Nicolai Sørensen & Co. kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tab, uanset om Nicolai Sørensen & Co. kommer til at lave en fejl eller rådgiver kunden forkert. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgeskader, driftstab, tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og/eller avancetab og økonomiske tab.
 4. Nicolai Sørensen & Co. kan aldrig stilles til ansvar for data beliggende på kundens egne servere. Herunder kundens egne e-mails eller data liggende på kundens selvvalgte webhotel.
 5. Det er kundens eget ansvar, at sørge for at alt materiale på hjemmesiden er gældende indenfor lovgivning omkring ophavsret. Nicolai Sørensen & Co. kan dermed ikke stilles til ansvar for brud på ophavsret, hvor det er kundens egen pligt at være berettiget til at bruge det anvendte materiale.
 6. Nicolai Sørensen & Co. gør opmærksom på, at der kan opstå nedetid i forbindelse med redelegeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Nicolai Sørensen & Co. ej heller kan stilles til ansvar for. Dette kan eksempelvis være nødvendigt ved opgradering eller flytning af servere.
 7. Nicolai Sørensen & Co. kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har/får nedetid eller fejl som følge af hosting eller problemer med WordPress, temaet og de tilhørende plugins, eller i forbindelse med opdatering af disse.
 8. Såfremt kunden rejser et erstatningskrav over for Nicolai Sørensen & Co., kan dette under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens samlede betalinger som er fundet sted de seneste seks måneder.
 9. Nicolai Sørensen & Co. kan ikke kontrollere placeringer på diverse søgemaskiner. Dette betyder derfor også, at Nicolai Sørensen & Co. ikke kan stilles til ansvar overfor faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google, Bing eller Yahoo. Hverken før, under eller efter lanceringen af en ny hjemmeside.
 10. Nicolai Sørensen & Co. kan ikke drages til ansvar såfremt Nicolai Sørensen & Co. er behjælpelig med juridisk vejledning – eksempelvis angående privatlivspolitik. Nicolai Sørensen & Co. anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske gøremål.
 11. Såfremt kundens hjemmeside og/eller webshop hackes eller der af anden art kommer uautoriserede personer/bots ind på hjemmesiden, så kan Nicolai Sørensen & Co. ikke drages til ansvar.
 12. Hvis Nicolai Sørensen & Co. udsender et tilbud på udførsel af et projekt, hvor det viser sig at opgaven ikke kan laves, så forbeholder Nicolai Sørensen & Co. sig retten til at kunne annullere den pågældende aftale eller tilbagebetale kunden for den del af opgaven som ikke kan laves.

Force Majeure

Nicolai Sørensen & Co. er i henhold til disse betingelser ikke ansvarlig overfor den anden part, for så vidt det skyldes forhold, der ligger uden for Nicolai Sørensen & Co.’s kontrol, og som Nicolai Sørensen & Co. ikke ved disse betingelsers indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller efter disse betingelsers indgåelse burde have undgået eller overvundet. Her kan Nicolai Sørensen & Co. ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide.

Ejeroplysninger

Dette website ejes og vedligeholdes af:

Nicolai Sørensen & Co.
Møllemoseparken 7, 3450 Allerød
Tlf: + 45 30633111
hej [a] nicolaisoerensen.dk
CVR-nummer: 34810184